Dzień II

Podziel się

Local Trends - Europejskie Forum Samorządowe

zobacz >>> Dzień I

I DZIEŃ - 12 października

Debaty 10.00 – 11.00

sala 1

Era wodorowa – zielona transformacja miast i regionów

Prowadzący: Stanisław Szultka, Dyrektor, Departament Rozwoju Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Zaproszeni paneliści:

Gospodarz: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

sala 2

Peryferyzacja i depopulacja – czy w świecie postpandemicznym siłę przyciągania metropolii można ograniczyć?

Prowadząca: Renata Kim, Kierownik działu Społeczeństwo, Newsweek

Zaproszeni paneliści:

Gospodarz: Związek Gmin Wiejskich RP

sala 3

Jak chronić nasze dane? Cyberbezpieczeństwo w gminach

Prowadzący: Paweł Jakubik, Członek Zarządu, Microsoft

Zaproszeni paneliści:

 • inspektor dr Rafał Batkowski, firma RB Strategie, Dyrektor ds. bezpieczeństwa publicznego w Instytucie Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego; były wielkopolski komendant wojewódzki Policji i były członek Zarządu EUROPOLu, były Szef Krajowego Biura INTERPOLu
 • Daniel Krzywiec, Dyrektor Departamentu Strategii Projektów i Ceberbezpieczeństwa SGB Bank S.A.
 • Michał Łakomski, Dyrektor Biura Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa, Urząd Miejski w Poznaniu
 • Krzysztof Malesa, National Security Officer
 • Sylwester Szczepaniak, ekspert w zakresie nowych technologii, Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza
 • Marek Zagórski, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej, Minister Cyfryzacji RP 2018-2020, były Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa

Gospodarz: Microsoft

sala 4

Podstawowe usługi publiczne a praca zdalna i elastyczne formy zatrudniania post-covid w urzędach

Prowadzący: Tomasz Fijołek, Dyrektor Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza

Zaproszeni paneliści:

Gospodarz: Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza

Przerwa 30 minut

Debaty 11.30 – 12.30

sala 1

Perspektywa osiągania klimatycznej neutralności w miastach

Prowadząca: dr Agnieszka Liszka-Dobrowolska, Członkini Zarządu Fundacji Climate Strategies Poland

Wystąpienie wprowadzające:

 • Emmanuelle Pinault, Director of City Diplomacy at C40

Zaproszeni paneliści:

 • Antoni Bielewicz, European Climate Foundation
 • Piotr Bryja, Head of Strategy&PR, Volkswagen Poznań
 • Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania
 • Emmanuelle Pinault, Director of City Diplomacy at C40
 • Mieczysław Olszewski, Country Manager, Redshaw Advisors ltd.
 • Roman Szełemej, Prezydent Miasta Wałbrzycha

Gospodarz: Ambasada Brytyjska w Warszawie

sala 2

Kształtowanie wspólnoty lokalnej i regionalnej przez edukację obywatelską

Prowadzący: Edwin Bendyk, Prezes Zarządu, Fundacja Batorego

Zaproszeni paneliści:

Gospodarz: Samorząd Województwa Wielkopolskiego

sala 3
Energetyka obywatelska przyszłością samorządów

Prowadzący: Jerzy Kurella, Instytut Staszica

Zaproszeni paneliści:

Gospodarz: Instytut Obywatelski

sala 4

Samorządy aktywnie dla lokalnych firm

Prowadzący: Olgierd R. Dziekoński, Pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. rozwoju gospodarczego

Zaproszeni paneliści:

 • dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH, Prorektor ds. nauki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Zbigniew Grzymała, prof. nadzw. SGH, Kierownik Katedry Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Hieronim Jędrzejewski, Zakład Przedsiębiorczości i Otoczenia Biznesu, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Tomasz Mironczuk, Prezes Zarządu, Instytut Rynku Finansowego
 • prof. dr hab. Artur Nowak-Far, Katedra Administracji Publicznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny PwC
 • Kamil Rybikowski, Radca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
 • Adam Stańczyk, Dyrektor Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego Województwa Kujawsko Pomorskiego

Gospodarz: Projekt Regiogmina

Przerwa 30 minut

Debaty 13.00 – 14.00

sala 1

Pakiet „Fit for 55” a rozwój zeroemisyjnego transportu w samorządach. Kierunki rozwoju mobilności miejskiej.

Prowadzący: Maciej Mazur, Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych

Zaproszeni paneliści:

 • Agnieszka Czajka, General Manager, otomoto (Grupa OLX)
 • Małgorzata Durda, dyrektor ds. sprzedaży autobusów w MAN Truck & Bus Polska
 • Maciej Panek, Prezes Zarządu, Panek CarSharing
 • Adam Wieczorek, Wiceprezydent Miasta Łodzi

Gospodarz: Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych

sala 2

Razem czy osobno – jak skutecznie i efektywnie dostarczać usługi publiczne?

Prowadzący: Filip Kowalik, redaktor magazynu "Forbes"

Zaproszeni paneliści:

 • Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego
 • Marek Kowalski, Przewodniczący Rady Zamówień Publicznych
 • Grzegorz Lang, ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich i Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE)
 • Hubert Nowak, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
 • Rafał Ratajczak, ekspert w obszarze smart city, Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji

Opiekun merytoryczny: Polski Związek Pracodawców Budownictwa

sala 3

Czy już czas na systemowe zmiany w planowaniu przestrzennym miast?

Prowadzący: Piotr Kozanecki, szef działu Wiadomości Onetu

Zaproszeni paneliści:

 • Stefan Kawalec, Prezes Zarządu Capital Strategy
 • Anna Kornecka, radca prawny, była wiceminister Rozwoju, Pracy i Technologii w latach 2020-2021
 • Andrzej Porawski, Dyrektor Biura, Związek Miast Polskich 
 • Robert Szymala, Kierownik Biura Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Urząd Miejski w Wałbrzychu

Gospodarz: Związek Miast Polskich

sala 4

Zarządzanie ryzykiem zmian klimatu. Jak optymalizować koszty funkcjonowania samorządów?

Wystąpienie wprowadzające i prowadzenie: Maciej Lorek, Dyrektor Wydziału Środowiska, Urząd Miejski w Gdańsku

Zaproszeni paneliści:

 • Wojciech Falkowski, Prezes Zarządu, Ecol-Unicon Sp. z o.o.
 • Anna Hładun, ekspertka ds. Obsługi Sektora Publicznego i Instytucji, BNP Paribas Bank Polska
 • Piotr Husejko, Skarbnik Miasta Poznania
 • Ksymena Rosiek, Katedra Finansów Rozwoju Zrównoważonego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Gospodarz: Miasto Gdańsk

14.15 - 15.30 

 

sala 1

Debata Liderów Samorządów - Mapa trendów i wyzwań systemowych dla samorządów lokalnych

Debata liderów będzie skupiała się na najważniejszych zagadnieniach poruszanych i dyskutowanych podczas LocalTrends. Do takich problemów należeć będą i programowanie rozwoju, czy reforma dochodów oraz takie problemy jak dążenie do zeroemisyjności, adaptacja do zmian klimatu, cyfryzacja usług publicznych czy peryferyzacja i modernizacja miast poprzemysłowych.

Prowadzący: Witold Orłowskigłówny doradca ekonomiczny, PwC

Zaproszeni paneliści:

Gospodarz: Local Trends

 

sala 1 

Zakończenie Europejskiego Forum Samorządowego

 • Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego 
 • Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania 
 • Jacek Karnowski, Prezydent Miasta Sopotu 
 • Maciej H. Grabowski, Prezes Zarządu Centrum Myśli Strategicznych
 • Tomasz Kobierski, Prezes Zarządu Grupy MTP
15:30

LUNCH