test

22.09.2021 11:34:52

Podziel się

Program Local Trends - Europejskiego Forum Samorządowego

II DZIEŃ 

Debaty 10.00 – 11.00

I

II

III

IV

Era wodorowa – zielona transformacja miast i regionów

Peryferyzacja i depopulacja – czy w świecie postpandemicznym siłę przyciągania metropolii można ograniczyć?

Podstawowe usługi publiczne, a praca zdalna i elastyczne formy zatrudniania post-covid w urzędach

 

Gospodarz:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Gospodarz:

Związek Gmin Wiejskich RP

Gospodarz:

Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza

 

Przerwa 30 minut

Debaty 11.30 – 12.30

I

II

III

IV

Perspektywa osiągania klimatycznej neutralności w miastach

Jak chronić nasze dane? Cyberbezpieczeństwo w gminach

Kształtowanie wspólnoty lokalnej i regionalnej przez edukację obywatelską

Samorządy aktywnie dla lokalnych firm

Gospodarz:

Ambasada Brytyjska w Warszawie

Gospodarz:

Microsoft

Gospodarz:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Gospodarz:

Projekt Regiogmina

Przerwa 30 minut

Debaty 13.00 – 14.00

I

II

III

IV

Pakiet „Fit for 55” a rozwój zero emisyjnego transportu w samorządach. Kierunki rozwoju mobilności miejskiej.

Czy już czas na systemowe zmiany w planowaniu przestrzennym miast?

Razem czy osobno – jak skutecznie i efektywnie dostarczać usługi publiczne?

Zarządzanie ryzykiem zmian klimatu. Jak optymalizować koszty funkcjonowania samorządów?

Gospodarz:

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych

Gospodarz:

Związek Miast Polskich

Opiekun merytoryczny:

Polski Związek Pracodawców Budownictwa

Gospodarz:

Miasto Gdańsk

14.15 - 15.30 (Sala Ziemi)

Debata Liderów Samorządów - Mapa trendów i wyzwań systemowych dla samorządów lokalnych

 

Czy potrzebna nam jest nowa umowa społeczna określająca relacje państwo- samorząd?

Czym, jak i za co powinny zajmować się samorządy, a jaka powinna być rola państwa w regionach?

LUNCH