Zazielenianie odbudowy w miastach

Podziel się

Tak brzmi tytuł pierwszej sesji plenarnej Local Trends - Europejskiego Forum Samorządowego. Jakie wątki poruszą zaproszeni paneliści?

 

 

Dostosowanie do konsekwencji kryzysu klimatycznego w dużej mierze spoczywa na samorządach lokalnych, które są odpowiedzialne za wdrożenie ok. 90% działań adaptacyjnych do zmiany klimatu i 70% działań łagodzących zmiany klimatu.

Skutki zmian klimatycznych w pierwszej kolejności dotkną najsłabszych w społeczeństwie. Sam proces wprowadzania koniecznych reform jest wielkim wyzwaniem dla samorządów, mieszkańców i sektora prywatnego. Wymaga działania w wielu obszarach - od planowania przestrzennego, inwestycji infrastrukturalnych, zmian transportu, w tym transportu publicznego - po działania edukacyjne.

 • Jak na poziomie lokalnym efektywnie wdrażać finansowe narzędzia odbudowy gospodarczej na bazie paktów na rzecz zmian klimatycznych?
 • Czy odpowiedzialność społeczna kreowana przez samorządy i przedsiębiorstwa ma znaczenie dla odbudowy gospodarczej?
 • W jaki sposób i z jakich źródeł finansować inwestycje związane z adaptacją do zmian klimatu?
 • Jakie samorząd i sektor prywatny mają narzędzia, żeby wdrażać wysokie standardy efektywnej współrealizacji inwestycji w kluczowych sektorach takich jak: ciepłownictwo, efektywność energetyczna czy transport publiczny?

Aby ten ambitny pakiet działań mógł być zrealizowany musi uwzględniać lokalne uwarunkowania i potrzeby regionalne oraz zapewnić władzom lokalnym i regionalnym dostęp do bezpośredniego finansowania zielonych inwestycji czy klimatycznych wydatków socjalnych.

Debata "Zazielenianie odbudowy w miastach", której gospodarzem będzie Związek Miast Polskich otworzy cykl sesji plenarnych pierwszego dnia Local Trends - Europejskiego Forum Samorządowego. 

 

11 października 2021, 12:30-13:30

"Zazielenianie odbudowy w miastach"

Prowadzący: Mikołaj Kunica, Redaktor naczelny Business Insider Polska

 

Wystąpienia wprowadzające:

 • Adam Guibourge-Czetwertyński, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska (tbc)
 • Teresa Czerwińska, Wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego (tbc)

Zaproszeni paneliści: 

 • Jakub Banaszek, Prezydent Miasta Chełm
 • Teresa Czerwińska, Wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego
 • Jadwiga Emilewicz, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
 • Adam Guibourge-Czetwertyński, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Andrzej Porawski, Dyrektor Biura, Związek Miast Polskich
 • Pavel Šolc, Prezes Zarządu, Volkswagen Group Polska

Gospodarz: Związek Miast Polskich