Wiodące tematy Europejskiego Forum Samorządowego

Podziel się

W Warszawie odbyło się spotkanie Rady Programowej LocalTrends. Przedstawiciele administracji publicznej, samorządów oraz biznesu wspólnie wyznaczyli najważniejsze tematy, które zostaną poruszone podczas pierwszej edycji Local Trends. Europejskiego Forum Samorządowego.

Wśród najważniejszych zagadnień, o których dyskutować będą uczestnicy Local Trends. Europejskiego Forum Samorządowego znalazły się:

- Fitfor55 a rozwój miast

- Finansowanie rozwoju regionów

- Reforma dochodów samorządowych

- Wyzwania dekarbonizacji transportu publicznego

- Jak wykorzystać zielony wodór - doświadczenia, zamierzenia, wyzwania

- Jak uzyskać w polskich miasta poziom powietrza podobny do miast europejskich?

- Perspektywa finansowania dłużnego samorządów

- Cyberbezpieczeństwo jednostek samorządu terytorialnego

- Perspektywa osiągania klimatycznej neutralności w miastach

- Efektywność energetyczna w budynkach - zmiany prawne i narzędzia wdrażania

- Czy grozi nam wyludnienie miast?

- Jak sfinansować zeroemisyjność samorządów?

- Zarządzanie ryzykiem zmian klimatu. Jak optymalizować koszty funkcjonowania samorządów? 

- Zagadnienia klimatyczne związane z europejskim Zielonym Ładem

- Gospodarka o obiegu zamkniętym i gospodarka odpadami

 

>>Weź udział w wydarzeniu<<