Sprawdź program Europejskiego Forum Samorządowego

Podziel się

Czy zielona i cyfrowa transformacja realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy zapewni spójność i rozwój regionów? Jak skutecznie podzielić zadania na poziomie władz lokalnych i państwowych? To kluczowe pytania, na które odpowiedzi szukać będą uczestnicy Local Trends – Europejskiego Forum Samorządowego w Poznaniu.

Wydarzenie ma stworzyć przestrzeń do debaty ponad podziałami i wyznaczyć kierunki współpracy. Nad doborem najważniejszych tematów od kilku miesięcy pracowała Rada Programowa, w której zasiadaj kilkudziesięciu ekspertów różnych dziedzin.

Local Trends ma być nową platformą, która łączy samorządowców, przedstawicieli biznesu i administracji państwowej oraz środowiska naukowe. Naszą ambicją jest, aby inicjatywa Local Trends żyła pełen rok i kończyła się rekomendacjami, których celem jest kreowanie zmian polityki lokalnej czy zmian legislacyjnych – podkreśla Maciej H. Grabowski, dyrektor programowy Local Trends, prezes zarządu Fundacji Centrum Myśli Strategicznych.

Pierwszego dnia odbędą się sesje plenarne takie jak:

  • Zazielenianie odbudowy w miastach
  • Czy zielona i cyfrowa transformacja zapewni spójność i rozwój regionów?
  • Nowoczesne usługi publiczne w samorządach przyszłości

Zaproszeni eksperci rozmawiać będą m.in. o tym jak na poziomie lokalnym efektywnie wdrażać finansowe narzędzia odbudowy gospodarczej na bazie paktów na rzecz zmian klimatycznych. W planie są także dyskusje poświęcone programom na rzecz wsparcia rozwoju regionów i reformie dochodów samorządowych. Drugi dzień poświęcony będzie debatom równoległym, podczas których poruszone zostaną tematy takie jak: peryferyzacja i depopulacja małych miast i wsi, cyberbezpieczeństwo, nowoczesne usługi publiczne czy ład przestrzenny, ale również szereg dyskusji związanych z wyzwaniami klimatycznymi dotyczących projektów wodorowych, pakietu Fit for 55, rozwoju zeroemisyjnego transportu oraz zarządzania ryzykiem zmian klimatu. Finałem forum będzie Debata Liderów Samorządów - Mapa trendów i wyzwań systemowych dla samorządów lokalnych.

 

Program Zarejestruj się