Samorządowy Kongres Finansowy za nami

Podziel się

Samorządowy Kongres Finansowy zrealizowany w czerwcu 2021 roku jest częścią inicjatywy Local Trends. Pierwsza edycja wydarzenia odbyła się pod hasłem „Samorządy w nowych realiach”.

W wystąpieniu inauguracyjnym wiceminister finansów Sebastian Skuza przedstawił założenia do reformy systemu finansów jednostek samorządu terytorialnego. Wiceminister zaznaczył, że obecny system dochodów JST funkcjonuje już przeszło 17 lat i wymaga dostosowania do nowych realiów. Przypomniał, że prace nad reformą ruszyły pod koniec ubiegłego roku, a jeszcze w grudniu koncepcję zmian resort finansów przekazał specjalnemu zespołowi Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Założenia są nadal przedmiotem dyskusji.

Najważniejsze wyzwanie to uporządkować finanse publiczne po pandemii i zacząć inwestycje - podsumował wiceminister finansów Sebastian Skuza.

 

O sytuacji regionów w nowych realiach dyskutowali natomiast Paweł Borys, prezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju oraz marszałkowie: Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego, Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego i Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego. 

Paweł Borys zwracał uwagę na nowe możliwości, jakie może przynieść polskiej gospodarce zauważalna tendencja zwrotu ku lokalności. Pandemia stworzyła pewne szanse dla Polski, gdyż wiele firm europejskich i amerykańskich uznało, że trend przekazywania łańcuchów dostaw do Azji nie jest najlepszy z punktu widzenia bezpieczeństwa. Pojawił się trend near-shoringu, czyli powrotu inwestycji. Polska może skorzystać z tego trendu - podkreślał Paweł Borys.

 

Natomiast marszałek Mieczysław Struk, mówiąc o zagrożeniach zwracał  uwagę na dysproporcje w sytuacji finansowej samorządów. Niektóre mają dobry standing i znaczące nadwyżki, ale w wielu gminach wiejskich rosną koszty obsługi finansowania edukacji. Może zabraknąć im środków na finansowanie wkładu własnego do inwestycji.

Wiodącym tematem były aktualne wyzwania które stoją przed samorządowcami w perspektywie krótko i długoterminowej. Zasadniczą sprawą jest stabilność dochodów samorządów. Największym problemem nie są inwestycje, ale wydatki bieżące. A mieszkańców przyzwyczailiśmy już do szybkiego, dynamicznego rozwoju - zaznaczał Marcin Krupa, prezydent Katowic. 

Samorządowy Kongres Finansowy był pierwszą odsłoną cyklu wydarzeniach planowanych w ramach inicjatywy Local Trends. Kolejną okazją do merytorycznej debaty na temat potrzebnych zmian, nie tylko w kontekście finansowania, będzie Local Trends. Europejskie Forum Samorządowe w Poznaniu.

Zapraszamy do obejrzenia debat realizowanych w ramach Samorządowego Kongresu Finansowego.