(fot. facebook.com/oficjalnyportalMiastaPoznania)
Ceremonię podpisania Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym organizują Rada Gmin i Regionów Europy oraz Związek Miast Polskich.

Od 2020 roku Komisja Stała ds. Równouprawnienia, działająca w ramach Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR), złożona z przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych z całej Europy, obserwuje rosnące zainteresowanie polskich samorządów przyjęciem Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. Do Komisji docierały też informacje o problemach administracyjnych, z jakimi borykają się niektóre polskie samorządy, np. Poznań, w związku z przyjęciem Karty.

Równolegle Związek Miast Polskich wspiera swoje miasta członkowskie, które chcą nadać priorytet działaniom na rzecz praw człowieka i równości płci w swoich samorządach i uczynić je miejscami zapewniającymi równe traktowanie oraz przyjaznymi i gościnnymi dla wszystkich ludzi. W tym celu w listopadzie 2020 r. powołana została Komisja Praw Człowieka i Równego Traktowania Związku Miast Polskich.

W dniu 15. rocznicy uchwalenia Karty, tj. 12 maja 2021 roku, Komisja Stała ds. Równouprawnienia CEMR, której członkiniami są również polskie przedstawicielki - Magdalena Czarzyńska-Jachim, Wiceprezydentka Sopotu oraz Marta Mazurek, Radna Rady Miasta Poznania - przyjęła Deklarację Poznańską, wspierającą polskie samorządy lokalne i regionalne chcące podpisać Europejską Kartę Równości oraz uznającą ich zaangażowania bez względu na ewentualne późniejsze problemy ze strony innych szczebli administracji krajowej. Dokument ten zatwierdził też Komitet Polityczny CEMR.

W ostatnich miesiącach pojawiło się wśród polskich miast wiele sygnałów o chęci przyjęcia Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. Aby im to umożliwić, Rada Gmin i Regionów Europy oraz Związek Miast Polskich organizują ceremonię podpisania Karty, z udziałem m.in. Europejskiej Komisarz ds. Równości, Heleny Dalii czy Sekretarza Generalnego CEMR, Frederica Vallier.

Uroczystość odbędzie się 11 października w Poznaniu (w godzinach popołudniowych), podczas Europejskiego Forum Samorządowego – Local Trends 2021, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Dla tych z Państwa, którzy nie będą mogli uczestniczyć osobiście w wydarzeniu, przygotowaliśmy możliwość udziału online.

Tekst Karty w j. polskim TUTAJ 

(tekst przygotowany na podstawie materiałów Związku Miast Polskich)