Najaktualniejsze tematy

Podziel się

Uczestnicy Local Trends. Europejskiego Forum Samorządowego będą mieli okazję wypracować wspólne cele związane z kolejną perspektywą finansową UE, transformacją cyfrową czy polityką inwestycyjną.

Tematyka wydarzenia:

 • Zagadnienia klimatyczne związane z europejskim Zielonym Ładem
 • Polityka inwestycyjna związana z KPO
 • Zarządzanie oświatą 
 • Zarządzanie budżetami samorządów
 • Adaptacja miast do zmian klimatu
 • Smart City oraz GovTech
 • Elektromobilność
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Proces rozwoju społeczno-gospodarczego i zarządzania miastem
 • Finanse samorządów i zmiany ustrojowe
 • Edukacja klimatyczna
 • Strategie OZE w miastach
 • Ład Przestrzenny
 • Efektywność Energetyczna
 • Transformacja cyfrowa
 • Dążenie do zeroemisyjności
 • Wyzwania dekarbonizacji transportu publicznego
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym i gospodarka odpadami