Czy zielona i cyfrowa transformacja zapewni spójność i rozwój regionów?

Podziel się

Jak będzie wyglądał podział środków europejskich pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego w ramach Krajowego Planu Odbudowy oraz w ramach nadchodzącej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027? To jedno z pytań, na które odpowiedzą paneliści drugiej sesji plenarnej pierwszego dnia Local Trends - Europejskiego Forum Samorządowego.

Krajowy Plan Odbudowy oraz środki z nowej perspektywy finansowej mają być podstawą walki ze skutkami pandemii koronawirusa w gospodarce. Ma to być także inwestycja w rozwój w najbliższej dekadzie. Ekonomiści wskazują na dużą rolę miast w realizacji polityki zielonej i cyfrowej transformacji.

Podczas negocjacji z Komisją Europejską na temat Krajowego Planu Odbudowy ważnym elementem dyskusji była sprawa dekarbonizacji i zwiększenie udziału OZE w polskiej gospodarce. Drugim kluczowym obszarem z perspektywy modernizacji gospodarek miast jest komponent transformacji cyfrowej.

Jednocześnie w stosunku do ostatniej perspektywy finansowej z pewnością ulegną zmniejszeniu środki grantowe, a wzrosną środki pożyczkowe oraz udział własny samorządów.

 • Czy i jak regiony będą mogły zapewnić współfinansowanie potrzebnych projektów infrastrukturalnych?
 • Czy środki zwrotne nie będą stanowić bariery w wykorzystaniu środków europejskich, a więc czy pożyczkowe środki będą wykorzystane?
 • Jak będzie wyglądał podział środków europejskich pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego w ramach Krajowego Planu Odbudowy oraz w ramach nadchodzącej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027?
 • Czy zasady wykorzystania środków będą wystarczająco elastyczne?
 • Jaka część środków będzie rozdysponowana według procedur konkursowych, a jaką wydatkować będzie państwo na strategiczne inwestycje krajowe?
 • Jak samorządy i regiony powinny wypracowywać strategie uwzględniające działania na rzecz zerowej emisji CO2 do 2050 roku?
 • Czy rozwój klastrów energetycznych będzie efektywnym sposobem realizacji działań w kierunku zeroemisyjności ?
 • Jak sprawiedliwie rozdysponować środki na mobilności i cyfryzację, w sytuacji kiedy środki grantowe są niższe niż w ramach poprzednich programów regionalnych?

 

Na te i inne pytania odpowiedzą uczestnicy debaty "Czy zielona i cyfrowa transformacja zapewni spójność i rozwój regionów?", której gospodarzem będzie Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

 

11 października 2021, 14:30-15:30

"Czy zielona i cyfrowa transformacja zapewni spójność i rozwój regionów?"

Prowadzący: Piotr Kazanecki, szef działu Wiadomości Onet

 

Wystąpienie wprowadzające:

 • Tadeusz Kościński, Minister Finansów (tbc)

 

Zaproszeni paneliści:

 • Waldemar Buda, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Śląskiego
 • Jan Olbrycht, poseł do Parlamentu Europejskiego
 • Elżbieta Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego
 • Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego

 

Gospodarz: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego